PLC Programovanie

Kontrola piestnych krúžkov

V Čechách sme oživovali a odlaďovali stroj určený pre kontrolu piestnych krúžkov pomocou strojového videnia. Vykonali sme montážne zmeny, zmeny v elektrickom zapojení a následne v technickej dokumentácií. Takisto sme upravili program v Siemens PLC (S7 – 1200). Podarilo sa nám odladiť všetky nedostatky, čím sme dosiahli spokojnosť u zákazníka.

Priemyselné Značenie v Prahe

V Prahe sme programovali ovládanie procesu značenia, pre aplikáciu označovania kartónov idúcich po dopravníku. Proces je založený na priemyselnom riadení Siemens S7 – 1200 a tlačiarni Tiflex HRP R4. Tlačové úlohy sa volia na základe kombinácií digitálnych vstupov a komunikácia medzi tlačiarňou a riadením je po TCP/IP.