Rekonštrukcie a opravy

Oprava Výťahu Potrubí

Zákazník mal elektrické závady riadenia prekladača plastových potrubí. Bez neho bola výroba veľmi obmedzená. Problémy sme odstránili v priebehu 24 hodín a vytvorili sme zálohu staršieho riadenia, ktorá predtým neexistovala. Takisto bola potrebná inicializácia stroja, keďže došlo k strate procesných parametrov.