Aké Projekty Sme už Uskutočnili?

Priemyslená automatizácia

Modernizácia odkovovacieho zariadenia

Staršie odkovovacie zariadenie, ktoré už fungovalo iba v ručnom režime kvôli zlyhaniu pôvodného riadenia bolo zmodernizované.

K novému riadeniu bola zhotovená kompletná technická dokumentácia. Pôvodná rozvodná skriňa, do ktorej bolo nové riadenie nainštalované bola zreštaurovaná.

K riadeniu bol vyvinutý nový program spolu s vizualizáciou, pričom v programe si môže používateľ vytvárať nové režimy stroja vďaka našej inovatívnej technike programovania.

Priemyselná automatizácia

Dávkovač mazacej emulzie

Na pracovisku rezania závitov sme zautomatizovali nanášanie mazacej emulzie a tým uľahčili prácu operátorovi a zvýšili bezpečnosť práce.

Doba ofuku špony, doba mazania a počet opakovaní cyklu pred začatím mazania/ofuku sa dá nastaviť pomocou potenciometrov. Mazacie zariadenie je prenosné medzi dvoma poloautomatickými zariadeniami na rezanie závitov.

Priemyslená automatizácia

Značiace stanice

Dve stanice laserového značenia trubiek olejových mazacích systémov z nehrdzavejúcej ocele používaných v automobilovom priemysle.

Diely sa založia do vybraného prípravku, a označia po štarte cyklu, pričom ohnisková vzdialenosť laseru je udržovaná automaticky na základe vybraného programu na HMI paneli.

Riadenie stanice je značky Mitsubishi, operátorský panel Beijer, laser Tykma Electrox II Scorpion 20W, safety je Banner.

Hlavné použité komunikačné protokoly na staniciach sú TCP/IP a Modbus RTU.

Priemyselná automatizácia

Montážno kontrolné stanice

Ďalšie montážno-kontrolné stanice pre kontrolu kvality a montovaných prvkov na vylisovaných plastových dieloch pomocou indukčných snímačov, snímačov farby a strojového videnia.

Skontrolované diely sa označia mechanicky pneumatickou ihlou a nalepí sa na ne vytlačená etiketa z tlačiarni značky Zebra.

Riadenie a HMI operátorský panel stanice je značky Schneider a komunikácia s tlačiarňou je po TCP/IP. Strojové videnie použité pre túto aplikáciu je značky Keyence a komunikácia medzi riadiacou jednotkou a PLC je Ethernet/IP.

Priemyslená automatizácia

Stanica koncovej kontroly

Montážno-kontrolná koncová stanica pre detekciu správnosti typu plastového dielu a jednotlivých montážnych komponentov pomocou senzoriky.

Skontrolované diely sa označia mechanicky pneumatickou ihlou a nalepí sa na ne vytlačená etiketa z tlačiarni značky Zebra.

Riadenie a HMI operátorský panel stanice je značky Schneider a komunikácia s tlačiarňou je po TCP/IP.

Komerčné aplikácie

Riadenie filtračnej stanice

Stanica pre filtráciu vody s ovládacím rozhraním pre jednoduchú reguláciu čerpadla.

Úprava softwaru

Prerábanie programu PLC značiacej stanice

Na linke pre výrobu a značenie plastových automobilových reflektorov pomocou vláknového laseru Tykma Electrox Scorpion II sme vykonali úpravy programu v PLC značiacej stanice.

V stávajúcom procese robot prenášal vylisované diely do značiacej stanice kde sa označili datamatrix kódmi a po označení uložili na dopravníkový pás.

Potrebné bolo zvýšenie efektivity sfunkčnením obsluhy dvoch robotov zároveň. Taktiež bola nevyhnutná zmena značenia a komunikácie s laserom.

Automatizácia Budov

Fitness Centrum Vitalis

Cieľom riešenia bolo celkové zefektívnenie prevádzky fitness centra Vitalis v Topoľčanoch. Výsledkom je komplexný systém, ktorý riadi vitálne funkcie budovy ako napríklad kúrenie a solárne trubice, okná, rolety a množstvo iného.

Systém je ovládaný priemyselným riadením Siemens. Zvyšok systému beží na jednodoskovom počítači a pozostáva z reverse proxy, servera, databázy a našej web aplikačnej vizualizácie so vzdialeným prístupom. Samozrejme taktiež z množstva IOT snímačov na merianie teplôt, svetla a podobne.

Systém bol vytvorený zákazníkovi na mieru s veľkým množstvom nastavení a štatistík ohľadom prevádzky.

Rekonštrukcie riadení

Riadenie Mostového Žeriavu

Rekonštrukcia a modernizácia riadenia starého mostového žeriavu senníka bola nevyhnutná pre odstránenie poruchovosti a zvýšenie bezpečnosti stroja.

Výmena transformátora, stýkačov, signálnej kabeláže a káblu motora drapáka zabezpečila bezporuchovosť zariadenia. Bezpečnosť stroja bola zvýšená pridaním bezpečnostného obvodu zloženého z bezpečnostného relé, central stop vypínača a reset tlačítka pre potvrdenie pripravenosti stroja.

Komerčné Aplikácie

Riadenie Solárií

Moderné ovládanie solárií prostredníctvom web applikácie, ktorá beží vo webovom prehliadači v akomkoľvek operačnom sýstéme.

Aplikácia je prehľadným prostriedkom pre ovládanie všetkých solárií súčasne a taktiež riešením pre záznamy chodu solárií a upozornenia na intervaly výmeny trubíc. V prémiovej verzii je prídaných viacero možností ako napríklad využitie pernamentiek, vzdialeného prístupu a mnoho ďalšieho.

Aplikácia je hosťovaná na jednodoskovom počítači, takže na jej ovládanie nepotrebujete ani len počítač, postačí vám na to aj tablet či smartphone.

Automatizácia v Poľnohospodárstve

Družstvo Rybany

Jednoduché ale efektívne riešenie na problém so zasekávajúcim sa balíkovačom sena.

Náš malý riadiaci systém ovláda čistenie mechanických častí balíkovača pomocou stlačeného vzduchu v nastavitelných časových intervaloch.

Tento mini systém je riadený mikrokontrolérom, bol vyrobený na mieru a integrovaný do kabíny traktora.