Automatický lis

Riadenie, software, elektroinštalácia a oživenie 1 tonového lisu určeného na zalisovávanie dielov tepelných čerpadiel koncového zákazníka.

Sila a koncová pozícia dolisovania je počas priebehu lisovania monitorovaná.

Po dolisovaní prebieha kontrola tesnosti a prietoku.