Dávkovač mazacej emulzie

Na pracovisku rezania závitov sme zautomatizovali nanášanie mazacej emulzie a tým uľahčili prácu operátorovi a zvýšili bezpečnosť práce.

Doba ofuku špony, doba mazania a počet opakovaní cyklu pred začatím mazania/ofuku sa dá nastaviť pomocou potenciometrov. Mazacie zariadenie je prenosné medzi dvoma poloautomatickými zariadeniami na rezanie závitov.