ložiskový kovový lis

Riadenie, software, elektroinštalácia a oživenie dvoch 1,5 tonových lisov pre koncového zákazníka Daikin Czech. V poka yoke prípravku sa lisujú diely tepelných čerpadiel. Sila a koncová pozícia dolisovania je počas priebehu lisovania monitorovaná.