Stanica koncovej kontroly

Montážno-kontrolná koncová stanica pre detekciu správnosti typu plastového dielu a jednotlivých montážnych komponentov pomocou senzoriky.

Skontrolované diely sa označia mechanicky pneumatickou ihlou a nalepí sa na ne vytlačená etiketa z tlačiarni značky Zebra.

Riadenie a HMI operátorský panel stanice je značky Schneider a komunikácia s tlačiarňou je po TCP/IP.