Pripravujeme

Kontaktné Údaje

UAG, s.r.o.

IČO: 53 103 220, IČ DPH: SK2121263551
Oddiel: Sro, Vložka Číslo: 51381/N

Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK78 7500 0000 0040 2812 5014
SWIFT: CEKOSKBX
Kód banky: 7500

Email: info@uag.sk

Telefón:

+421 904 570 800

Adresa:

Štúrova 513/13
956 17 Solčany
Slovenská Republika