Značiace pracovisko

Pracovisko pre značenie dielov kvôli dosiahnutiu vyššej traceability, ktoré používa tlačiareň CAB s aplikátorom.

V poka yoke prípravku sa značia diely používané v automotive.