Kontrola piestnych krúžkov

V Čechách sme oživovali a odlaďovali stroj určený pre kontrolu piestnych krúžkov pomocou strojového videnia.

Vykonali sme montážne zmeny, zmeny v elektrickom zapojení a následne v technickej dokumentácií. Takisto sme upravili program v Siemens PLC (S7 – 1200).

Podarilo sa nám odladiť všetky nedostatky, čím sme dosiahli spokojnosť u zákazníka.