Priemyselné značenie v prahe

V Prahe sme programovali ovládanie procesu značenia, pre aplikáciu označovania kartónov idúcich po dopravníku.

Proces je založený na priemyselnom riadení Siemens S7 – 1200 a tlačiarni Tiflex HRP R4. Tlačové úlohy sa volia na základe kombinácií digitálnych vstupov a komunikácia medzi tlačiarňou a riadením je po TCP/IP.