Modernizácia odkovovacieho zariadenia

Staršie odkovovacie zariadenie, ktoré už fungovalo iba v ručnom režime kvôli zlyhaniu pôvodného riadenia bolo zmodernizované.

K novému riadeniu bola zhotovená kompletná technická dokumentácia. Pôvodná rozvodná skriňa, do ktorej bolo nové riadenie nainštalované bola zreštaurovaná.

K riadeniu bol vyvinutý nový program spolu s vizualizáciou, pričom v programe si môže používateľ vytvárať nové režimy stroja vďaka našej inovatívnej technike programovania.