Značka: ovládanie procesu

  • Priemyselné značenie v prahe

    20. júla 2020
    https://youtu.be/YZkG43YDBiw V Prahe sme programovali ovládanie procesu značenia, pre aplikáciu označovania kartónov idúcich po dopravníku. Proces je založený na priemyselnom…