Značka: závady riadenia

  • Oprava výťahu potrubí

    24. augusta 2020
    Zákazník mal elektrické závady riadenia prekladača plastových potrubí. Bez neho bola výroba veľmi obmedzená. Problémy sme odstránili v priebehu 24…